UB Consult,s.r.o.

Vítáme Vás na webových stránkách společnosti UB Consult,s.r.o.
Naše společnost působí na českém trhu aktivně od roku 2006, kdy vznikla transformací z fyzických osob-podnikatelů , na právnickou osobu. Od svého vzniku jsme zrealizovali velké množství případů, mimosoudních i soudních vymáhání i revitalizací.
Nabízíme kompletní řešení pro věřitele ve formě mimosoudního i soudního vymáhání, získání exekučních titulů i konečnou realizaci ve formě exekuce samotné. Úspěšnost naší činnosti v této oblasti je doposud 97%. Dlužníkům naopak nabízíme pomoc při řešení jejich dluhů, formou revitalizace jejich dlužných částek.

veškerý právní servis v oblasti civilního práva

Integrovaná advokátní kancelář nabízí našim klientům kompletní právní servis. Bohaté zkušenosti našich právníků, jak z oblasti působení v rolích soudců, tak i v oblasti působení v renomovaných advokátních kancelářích nejen v České republice, zajišťují našim klientům velmi vysoké procento úspěšnosti jejich sporů. Naši spolupracující advokáti působili v minulosti v rolích soudců, a tok jak na prvoinstančních soudech, tak i na soudech druhoinstančních. Percentuální úspěšnost námi zastupovaných soudních sporů, včetně vymožení plnění z rozsudků v právních mocích, se pohybuje na úctyhodném poměru 97%. Její výše je dána tím, že nenabádáme klienty k bezhlavému žalování a soudnímu řešení jejich pohledávek, ale velmi pečlivě analizujeme a zvažujeme nutnost soudních žalob vzhledem k jejich návratnostem.

Lektorská činnost

Našim klientům nabízíme konzultace, semináře, školení, couching -individuální i kolektivní a team buildingové akce na téma BOZP,sebeobrany, hrozba dluhové pasti a strategie zodpovědného úvěrování a zejména pak zvýšení právního povědomí vzhledem k spotřebitelským právům. Realizace přednášek a školení můžeme nabídnout v našich prostorech a školícím centru nebo v prostorech Vaší společnosti s využitím naší kongresové techniky.

Správa a inkaso pohledávek

Našim klientům nabízíme kompletní služby z oblasti mimosoudní správy pohledávek. Zajišťujeme prvotní správu pohledávek po splatnosti, a to již od prvního dne prodlení. Volba vhodnoé rétoriky a komunikace s dlužníkem v prodlení, přináší téměř 100% úspěšnost v této oblasti správy pohledávek. U pohledávek s delší dobou prodlení, apelujeme u dlužníka, po schválení tohoto kroku věřitelem, na mimosoudní vyřešení dluhu. Věřiteli nabízíme zajištění účinných splátkových kalendářů s uznáním závazku, zápisy přímé vykonavatelnosti, či exekuční zápisy. Stejně tak nabízíme věřitelům přímé inkasa dlužných částek od dlužníků.

Detektivní služby

Naprosto diskrétní monitorovací a datové služby Vám podají přesné a jasné informace o Vašem zájmovém objektu... Chcete vědět,nakolik spolehliý je Váš nový,obchodní partner? Jak tráví svůj čas Vaše děti,manželka či přítelkyně? Dodáme Vám jasné důkazy o jejich tvrzeních,ať již pravdivé nebo v rozporu s jejich tezí. Vše naprosto diskrétně a nepozorovaně, na základě dlouholetých zkušenstí, získaných během služby v ozbrojených složkách státu.

Ochrana osob a majetku

Díky dlouholetým zkušenostem našich kmenových pracovníků i externích spolupracovníků ze služby ve speciálních složkách všech ozbrojených jednotek České republiky, dokážeme nabídnout klientům kompletní řešení ochrany jejich života,zdraví a majetku. Garantujeme klientům nejen přímou fyzickou ochranu jejich zdraví,či majetku, ale také diskrétní ochranu a preventivní monitorovací činnost. Zajistíme fyzickou ostrahu Vašich blízkých, od odvozu dětí po garde Vaší manželce. Naši pracovníci jsou všichni lidé vysoce kultivovaní a maximálně vzdělaní ve společenských vědách a jsou zvyklí působit ve vysokých společenských kruzích shoubyznysu a politiky. Jsme připraveni nabídnout Vám kompletní monitorovací a ochranné systémy pro Vaše domy,garáže či firemní prostory, a to vždy tak,aby jejich maximální efektivnost zatížila co nejméně jejich pořizovací hodnotu.

Oddlužení - konsolidace dluhů NESTÍHÁTE HRADIT VŠECHNY SVÉ ZÁVAZKY, HROZÍ VÁM EXEKUCE, CHCETE SE OPĚT FINANČNĚ VZCHOPIT?

Nestíháte hradit všechny své závazky? Dostihla Vás dluhová past? Hrozí Vám exekuce,případně už exekuci čelíte? Pakli-že jste alespoň na jednu otázku odpověděli ANO je pro Vás nejlepším řešením způsobu Vašich dluhů insolvenční řízení oddlužením, OSOBNÍ BANKROT. Při splnění zákonem daných podmínek Vás provedeme celým insolvenčním řízením, po jehož pětiletém trvání budete opět osobou bez finančních závazků. Z celkových dluhů uhradíte toliko 30% a to vše ve splátkách. Vyhlášením osobního bankrotu přestanou ataky ze stran exekutorů a Vy budete opět moci žít důstojný život beze strachu z návštěv exekutorských vykonavatelů. V případě, že jste právnická osoba a Vaše společnost se dostala do úpadku, není schopna splácet své závazky, jste povinen vyhlásit na společnost úpadek. Se všemi těmito úkony jsme Vám připraveni okamžitě Vám pomoci a vypracovat pro Vás návrh insolvenčního řízení

 • Konzultace
 • Školení
 • Couching
 • správa pohledávek
 • Pátráme za Vás
 • Ochrana osob
 • Ochrana majetku
 • Oddlužení
 • Konsolidace dluhů

Kontakt

pobočka Uherský Brod  

Uherský Brod
Hradištská 702
PSČ: 688 01

pobočka Praha  

Praha 3 - Žižkov
Ambrožova 11
PSČ: 130 00

UB Consult, s.r.o

 • +420 572 633 388
 • +420 774 999 253
 • +420 732 628 534
 • ubconsult@ubconsult.cz

Kontaktujte nás

Top